Menu

 AFC

hjg

Automatický podavač metráže  

Automatické podávání metrážeTechnologie
Automatický systém upínání a podávání metráže s novým mechanismem (patent).

Nastavitelný napínací mechanismus
Napětí a uchycení materiálu v rámu je zajištěno novým napínacím mechanismem. Tento mechanismus umožňuje odlišné nastavení upnutí dle typu vyšívaného materiálu.

Funkce posouvání metráže
Rozteč mezi jednotlivými vzory může být nastavena dle přání uživatele.

 

 

Katalogový list AFC (ENG)


 

Automatické posouvání metráže

 

 DCP

hjg

Elektronicky řízená patka  

 

Technologie

DCP (Digitally Controled Presser Foot) je nový systém řízení přítlačné patky pro vyšívací stroje TAJIMA. Je možné nastavit zdvih, dolní úvrať i časování patky proti pohybu jehlové tyče. Nastavení lze provést na ovládacím panelu stroje u každého zvoleného kroku změny jehly, nebo v programovacím software pro každý jednotlivý objekt. Pohon patky je řešen samostatným motorem.

Využití

Elektronicky řízená patka vždy zaručuje optimální přítlak dle použité síly i typu materiálu. V některých případech materiál při vyšívání vibruje. Je tedy vhodné změnit časování patky, tak, aby byl materiál fixován na stehové desce do okamžiku, kdy jehla opustí materiál. Při použití silnějších materiálů je přítlačná patka může silněji stlačit nebo poškodit. V takovém případě se elektronické patce nastaví vyšší poloha dolní úvrati a patka tak materiál jemně přidrží (například 3D výšivky). Elektroniclká patka zásadním způsobem ovlivňuje vyšívání čepic. Čepice většinou nemají ideální tvar a v některých místech mohou vznikat boule. Nižší zdvih patky zabraňuje zdvihání boulí, eliminuje lámání jehel a zlepšuje kvalitu stehování. Systém DCP je tak ideální pomocníkem a najde široké uplatnění ve všech typech výroby od vyšívání drobných nápisů, čepic, 3D výšivek, kůže, quilting, stretchových materiálů a řady dalších.

Programování

Programování elektronicky řízené patky podporuje pouze software TAJIMA DG ver. 14.x a vyšší. Programová data pro stroj musí být exportována ve formátu TAJIMA *.TBF (Tajima binary file) nebo *.TCF (Tajima combined file).

Multi kordovací zařízení

 

Galerie

 Flitrovací aparáty III

hjg

Flitrovací aparáty typ III (patent)  


Technologie:

Flitrovací aparáty typu III jsou přídavné aparáty pro vyšívací stroje, které umožňuji přišívání flitrů plně automaticky. Flitrovací aparáty jsou instalovány přímo na vyšívacím stroji, jejich spouštění a posuv flitru je řízeno krokovými motory.

Programování:
V případě programování flitrů musí být software vybaven programovacími funkcemi včetně funkcí pro změnu barvy flitru. Data pro stroj musí být exportována v *.TBF nebo *.TCF formátu. V programu lze kombinovat všechny použité flitry na jednom aparátu. Stroj změní při vyšívání flitr aniž by došlo k odstřihu nitě. Flitry je možné pokládat i přes sebe (vrstvení).

Podporované typy flitrů:
Jsou podporovány flitry o průměrech 3 až 9 mm.

Požadavky na stroj:
Flitrovací aparáty lze dnes instalovat na většinu vyšívacích strojů TAJIMA.

Rychlost vyšívání:
Flitrovací aparáty jsou konstruovány jako vysokorychlostní, maximální rychlost vyšívání je 1.000 stehů za minutu.

Velikosti flitrů:
Flitrovací aparáty mohou být vybaveny řadou nástavců a vodičů dle velikosti použitého flitru. Pro každý rozměr flitru je nutné použít správný nástavec a vodič.

 

Specifikace

Flitrovací aparát III   Flitrovací aparát III   Ukázka flitrovácí techniky

(1) Až čtyři typy flitrů mohou být instalovány na jedné vyšívací hlavě
Dva odlišné rozměry, tvary a barvy flitru mohou být instalovány na jednom flitrovacím aparátu. Pokud je na hlavě vyšívacího stroje instalován levý (poslední jehla) pravý (první jehla) flitrovací aparát, mohou být na jedné výšivce použity až čtyři různé flitry.

 

 

(2) Detekce prázdného kotouče
Pokud dochází flitry na kotouči, vyšívací stroj zastaví a nahlásí chybu. Umožňuje tak obsluze vyšívacího stroje na problém rychle reagovat.

 

(3) Zdvihnutí a spuštění aparátu
Na rozdíl od standardních flitrovacích aparátů jsou tyto poháněny samostatným krokovým motorem. Je tedy možné manipulovat s každým aparátem na každé vyšívací hlavě samostatně.

 

(4) Vysokorychlostní flitrování 1.000 flitrů/min. !
Pro standardní režim flitrování je možné použít vysoké rychlosti až do 1.000 flitrů/min. Pokud vzor obsahuje změnu přepínání velikosti flitru, je rychlost omezena na 800 flitrů/min.

 

(5) Manuální Zdvihnutí/Spouštění aparátu
Na aparátu je umístěn přepínač umožňující obsluze manuální zdvihnutí nebo spuštění aparátu pro snazší manipulaci s jehlami a lepší přístup k vodičům nití.

 

(6) Kompaktní a užší provedení
Konstrukce aparátů je navržena tak, aby mohla být instalována na širší spektrum modelů vyšívacích strojů včetně strojů modelové řady TFGN s počtem hlav větším než 50 a nižší roztečí hlav.

 

Katalogový list Flitr-III (ENG)

 

 Vaše dotazy (FAQ)

hjg

Časté dotazy  

Při kontaktu se stávajícími nebo potencionálními zákazníky často narážíme na řadu dotazů, které se často opakují. Rádi bychom touto formou na tyto dotazy reagovali:

 

Jsou Vámi dodávané stroje certifikovány podle norem EU ?

Ano. Všechny stroje, které dodáváme na český a slovenký trh jsou certifikovány podle norem, které Evropská Unie u těchto zařízení vyžaduje. Jedná se o normy 73/23/EEC (Určité meze napětí), 83/336/EEC (Elektromagnetická kompatibilita), 98/37/EC (Stroje). Ke strojům je dodávána česká dokumentace v rozsahu cca 300 stran pro každou modelovou řadu stroje včetně bezpečnostních štítků v češtině a kopií certifikátů, které mohou být vyžadovány kontrolami z hygieny, české obchodní inspekce, atd.

 

Proč nejsou ke strojům uváděny ceny ?

Ceny jednotlivých strojů se kalkulují dle kurzu JPY a dle dalších parametrů jako je typ stroje, vybavení stroje, služby a software. Potřeby každého uživatele jsou odlišné. Většinou pro potencionální zákazníky připravujeme individuální prezentaci kde jsou objasněny i veškeré dotazy a případné požadavky na výrobní technologii. Dle těchto kritérií poté připravujeme individuální cenovou nabídku. Nabídnutou cenu zákazníky vždy garantujeme do doby uvedené v cenové nabídce. 

 

Nabízíte i alternativní způsoby financování ?

Kromě finančního leasingu skutečně existují i další alternativní způsoby financování. Tyto možnosti jsou však nabízeny pouze na základě osobního jednání.

 

Na Vašich stránkách nabízíte modulární systém a vícehlavové automaty. Je vhodnější zvolit modulární systém složený například ze čtyř hlav nebo čtyřhlavový automat ?

Vše závisí na typu výroby. Modulární systém je vhodný pro kusovou výrobu, jako jsou například malé série do 10-ti kusů, vzorky, jmenovky a podobně. Pro větší výrobu je tento systém naprosto nevhodný z důvodu časových prostojů a větší náročnosti na obsluhu. Příkladem je například výroba nášivek. V tomto případě je nutné u čtyř hlav vyměnit 4 bordurové rámy. U čtyřhlavového stroje jen jeden. U tohoto typu výroby tedy nedochází na čtyřhlavovém stroji k velkým časovým prostojům a velké spotřebě materiálu, protože vyšívaný materiál je napnutý v jednom velkém rámu.

Modulární stroj je i více náročnější na běžnou údržbu než stroj standardní. Jednotlivé mechanické části se musí udržovat (mazat a čistit). Standardní čtyřhlavový stroj je například vybaven 4-mi motory (hlavní hřídel, rám X a Y, změna barvy) + související mechanické části (převody, řemeny, ...). U modulárního systému pracuje každá hlava samostatně a počet například motorů a souvisejících částí je tedy čtyřnásobný (celkem 16 motorů a souvisejících částí). 

Na kusové zakázky a velmi malé série je tedy doporučeno použít modulární systém. Na standardní výrobu je ve většině případů nejvhodnější zvolit kombinaci, například jednohlavový + čtyřhlavový stroj.

 

Jaké je obsazení strojů TAJIMA na Českém a Slovenském trhu ?

Za obsazením značky TAJIMA na českém a Slovenském trhu stojí převážně řada spokojených uživatelů jejichž počet činí zhruba 85% vyšívacích kapacit. Vyrábí se zde na více než 409 strojích s celkovým počtem větším než 2.200 hlav.

 

Jak jsou stroje náročné na obsluhu ?

Vyšívací stroje TAJIMA jsou navrženy jako průmyslové automaty s jednoduchým a intuitivním ovládáním tak, aby stroj byl schopen obsluhovat člověk s minimálním vzděláním a nemusel mít žádné zkušenosti s obsluhou počítače. Proto jsou stroje vybaveny i vlastním ovládacím panelem. Za touto filozofií stojí především zkušenosti s ostatními světovými trhy kdy v mnohých případech má obsluha stroje minimální vzdělání. Proto je i ovládání lokalizováno do místní jazykové mutace s maximálním počtem intuitivních prvků, jako jsou ikony a interaktivní funkcionalita.

 

Jaké je náročnost na programování ?

Programování je pravým opakem obsluhy stroje. Programátor je prakticky nositelem know-how a zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu a ekonomiku výroby. Základem kvalitní výšivky je dobře zpracovaný program a optimálně zvolená technologie výroby na stroji.

 

Pro jaký obor strojní výšivky jsou stroje TAJIMA vhodné ?

TAJIMA vyrábí kompletní modelovou řadu vyšívacích automatů určených pro výrobu běžných reklamních výšivek až po velmi složité výšivky módního charakteru s různými technologiemi výroby (laser, tamburování, kordování, atd.). Díky 60-ti leté tradici výrobce dodáváme všechny ve světě existující vyšívací technologie.

 

Poskytujete výhody uživatelům strojů TAJIMA ?

Ano. Uživatelům strojů TAJIMA nabízíme kompletní zázemí včetně servisu a technologické podpory jak software tak i technologii výroby. Dále poskytuje výrazně výhodnější podmínky při nákupech spotřebního materiálu a to jak cenové tak i platební. Některé produkty a spotřební materiály, jsou nabízeny pouze uživatelům strojů TAJIMA.

 

Jakým způsobem je zajišťován servis ?

Servisní zázemí nabízíme pouze uživatelům námi dodávaných strojů ze servisních středisek v Praze, Domažlicích a Púchově. Naše firma disponuje velkým skladovým zázemím náhradních dílů. Na servisní požadavky jsme schopni reagovat ve velmi krátkém čase.

 

 Flitrovací aparáty IV

hjg

Flitrovací aparáty typ IV (patent)  

Flitrovací aparát typ IVTechnologie:
Flitrovací aparáty jsou přídavné aparáty pro vyšívací stroje, které umožňuji přišívání flitrů plně automaticky. Flitrovací aparáty jsou instalovány přímo na vyšívacím stroji, jejich spouštění je řízeno pneumaticky, posuv flitru krokovými motory.

Programování:
V případě programování flitrů musí být software vybaven programovacími funkcemi.

Podporované typy flitrů:
Jsou podporovány flitry o průměrech 2 až 22 mm, včetně excentrických flitrů a flitrů různých tvarů Excentrické flitry mají otvor pro přišití umístěn na okraji flitru a lze tak docílit výšivek se zajímavými efekty.

Požadavky na stroj:
Flitrovací aparáty lze dnes instalovat na většinu vyšívacích strojů TAJIMA.

Rychlost vyšívání:
Flitrovací aparáty jsou konstruovány jako vysokorychlostní, maximální rychlost vyšívání je 1.000 stehů za minutu.

Velikosti flitrů:
Flitrovací aparáty mohou být vybaveny řadou nástavců a vodičů dle velikosti použitého flitru. Pro každý rozměr flitru je nutné použít správný nástavec a vodič.

 

Katalogový list Flitr-IV (ENG)


 

Podkategorie

Vyhledávání

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobce vyšívacích strojů. Orientuje se na vyšívací stroje, software, příslušenství a vývoj nových technologií s cílem....

Vyšívací softwérFirma PULSE Microsystems se zabývá vývojem software pro strojové vyšívání a související technologie jako je laser, flitrování, tamburování ...

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je světovým leaderem v oblasti laserových zařízení pro řezání a gravírování textilních materiálů, speciálních mostových laserů...

Nahoru